คนยุคใหม่ไม่นิยมมีลูก เด็กเกิดใหม่น้อย ถึงจุดวิกฤติ ปัญหาเด็กเกิดน้อย

อย่างที่รู้กันว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” โดยสมบูรณ์ แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเดียวที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือ เพราะในอีกมุมหนึ่ง ไทยยังพบปัญหา “เด็กเกิดใหม่” น้อยลง เพียง 5 แสนคนในปี 2565

ปัญหาเด็กเกิดน้อย และผลต่อสังคมผู้สูงวัย

มาดูอีกวิกฤตหนึ่งครับนั่นก็คือวิกฤตการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบเต็มขั้นตอนนี้เราพูดแบบนี้ได้แล้วเพราะปีที่แล้วอัตราการเกิดของประเทศไทยมีคนเกิดไม่ถึง 6 แสนคนนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ยอดของคนเกิดน้อยกว่ายอดของคนตายนี่ก็สะท้อนครับ