ปัญหาเด็กเกิดน้อย และผลต่อสังคมผู้สูงวัย

มาดูอีกวิกฤตหนึ่งครับนั่นก็คือวิกฤตการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบเต็มขั้นตอนนี้เราพูดแบบนี้ได้แล้วเพราะปีที่แล้วอัตราการเกิดของประเทศไทยมีคนเกิดไม่ถึง 6 แสนคนนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ยอดของคนเกิดน้อยกว่ายอดของคนตายนี่ก็สะท้อนครับ