อาชญากรรมหัวเว่ยเสริมเขี้ยวไอซีทีบุคลากรตำรวจรับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

อาชญากรรมภาษาอังกฤษ  อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต   คดีอาชญากรรม อาชญากรรมหัวเว่ย ลงนาม MoU ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เร่งพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที พร้อมรองรับภารกิจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมแปลว่า รวมไปถึงการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล พลตำรวจโท