กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานเปิดลงทะเบียน หางาน-ประกาศงาน ด้วยบัตรประชาชน

กระทรวงแรงงานระบบ e-Service กรมการจัดหางาน อำนวยความสะดวกคนหางาน นายจ้าง และภาคีเครือข่าย ใช้งานง่ายขึ้นด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พร้อมให้บริการวันที่ 30 พ.ย. 2565 เป็นต้นไปวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติกระทรวงแรงงานต่างประเทศ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า กรมการจัดหางานได้พัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้บริการคนหางาน ผู้ว่างงาน ผู้พิการ และคนไทยทุกคนที่ประสงค์มีงานทำ รวมทั้งนายจ้างและสถานประกอบการที่ต้องการรับกระทรวงแรงงาน ดินแดง