ตร. หารือ กทม. ร่วมมือ 4 ด้าน วางมาตรการป้องกันอาชญากรรม-การจราจรช่วงเอเปก

อาชญากรรม  อาชญากรรม-การจราจรช่วงเอเปก อาชญากรรม แปลว่า  อาชญากรรม มีอะไรบ้าง  อาชญากรรมในไทย  อาชญากรรม 6 ประเภท  คดีอาชญากรรม  อาชญากรรมคอมพิวเตอร์  ประวัติอาชญากรรม  อาชญากรรมไซเบอร์ เบิ่งแล้วรวย59

อาชญากรรมอาชญากรรม-การจราจรช่วงเอเปกผบ.ตร.หารือผู้ว่าฯ กทม.วางมาตรการป้องกันอาชญากรรม-การจราจร ช่วงประชุมเอเปก เน้นความร่วมมือ 4 ด้าน จะต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มอีกกว่า 100 ตัว เพื่อให้ครอบคลุมในพื้นที่

2 พ.ย.2565 – ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ อาชญากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาชญากรรม แปลว่า ร่วมประชุมมาตรการความร่วมมือแนวทางป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด รรม แปลว่าและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โดยมีวาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรการความปลอดภัย-อาชญากรรม มีอะไรบ้างการอำนวยความสะดวกการจราจร เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปก 2022 นอกจากนี้ จะมีการหารือเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในชุมชน และแนวทางการป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรม

อาชญากรรมในไทย

อาชญากรรม 6 ประเภท

นายชัชชาติ กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกัน อาชญากรรมในไทยจะเน้นความร่วมมือ 4 ด้าน ด้านแรก คือ Smart Safety Zone หรือพื้นที่ปลอดภัย โดยจะมีการขยายพื้นที่ปลอดภัยให้มากขึ้น โดยจะเพิ่มป้ายบอกทาง กล้องวงจรปิด เพื่อให้ครอบคลุมจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดยปัจจุบัน อาชญากรรม 6 ประเภทกรุงเทพมหานคร มีกล้องวงจรปิดกว่า 60,000 ตัว แต่จะมีการบูรณาการร่วมกับตำรวจ เพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น 2.คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กทม.จะรับผิดชอบในเรื่องการบำบัด การดูแลผู้ป่วย และข้อมูลในชุมชน ส่วนทางตำรวจก็มีการข่าว มีการปราบปรามจับกุม

จะตั้งคณะทำงานร่วมกันหาชุมชนตัวอย่างในแต่ละเขต พัฒนา คดีอาชญากรรมและนำชุมชนตัวอย่างในการต่อต้านยาเสพติด ปรับผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยและรักษาจะขยายผลให้ครบทุกเขต 3.คณะทำงานด้านการจราจร มี 3 ส่วน คือ 1.ด้านความปลอดภัยจราจร 2.จราจรติดขัด และ3.การนำเทคโนโลยีมาใช้ระบบITMF อาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยทางตำรวจและกทม.จะช่วยกันเสนอให้รัฐบาลช่วยดูในเรื่องงบประมาณ เพื่อดูแลเรื่องการบริหารทรัพยากรกทม. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4.ตั้งคณะทำงานดูแลโซนนิ่งของสถานบริการ เพราะปัจจุบันกฎหมายโซนนิ่งเป็นกฎหมายเก่าจะร่วมกันศึกษาเพื่อเสนอมหาดไทยพิจารณาต่อไป

ประวัติอาชญากรรม

ประวัติอาชญากรรม

ประวัติอาชญากรรมนายชัชชาติ กล่าวต่อว่า มีเรื่องเร่งด่วน 3 เรื่องหลักดังนี้ 1.กระประชุมเอเปคเพราะกทม.เป็นเจ้าของสถานที่ต้องดูการบริหารจัดการพื้นที่สวนเบญจกิติ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาใช้งาน การอบรมเจ้าหน้าที่กทม.ในการช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสนับสนุนกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม 2.การอบรมนักเรียนเกี่ยวกับActive Shooter  อาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งทางตำรวจได้ทำคลิปสอนเด็กนักเรียนหากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น ซึ่งจะขยายผลไปถึงกรณีศูนย์เด็กเล็ก และการให้ความรู้เรื่องCPR 3.คณะทำงานปัญหาการจราจร การฝ่าฝืนจราจรต่างๆ จะเริ่มในเดือนนี้ เพื่อให้การจราจรดีขึ้น

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า ตำรวจจะมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุ เบิ่งแล้วรวย59ในการเตรียมการป้องกันเหตุอาชญากรรม โดยต้องขอความร่วมมือจากพนักงานเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตา ขณะที่ตำรวจจะมีส่วนช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดทำระบบระบายน้ำในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ซึ่งจะมีการวางมาตรการร่วมกันเรื่องกล้องวงจรปิดและการเชื่อมโยงกล้องวงจรปิด ข้อสรุปการประชุมวันนี้จะทำให้การทำงานได้ดียิ่งขึ้น ตำรวจจะมีการจัดทำแผนในการขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด สถานบำบัดสถานฟื้นฟูก็จะต้องมีการเพิ่มเติมมากขึ้น ด้านการจราจรก็เป็นเรื่องสำคัญ

เบิ่งแล้วรวย59

เบิ่งแล้วรวย59

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า เบิ่งแล้วรวย59ส่วนการเตรียมความพร้อมรองรับการประชุมเอเปค เบื้องต้น อาจจะต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มอีกกว่า 100 ตัว เพื่อให้ครอบคลุมในพื้นที่ โดยทุกหน่วยงาน ได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุย่อยครบแล้ว 6 ครั้ง เหลือซักซ้อมใหญ่ในวันที่ 6 และ 12 พฤศจิกายน อาจจะขอความร่วมมือประชาชน ซึ่งจะมีการซักซ้อม

เตรียมความพร้อมขบวนเส้นทางของผู้นำที่จะมาร่วมประชุมโดยจะมีการซักซ้อมในช่วงกลางคืน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะมีการซักซ้อมเสมือนจริง ทั้งเรื่องดับเพลิงและแผนต่อต้านการก่อการร้ายที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนการติดตามด้านการข่าวกลุ่มที่อาจจะเคลื่อนไหวในการประชุมเอเปก ตำรวจมีการติดตามด้านการข่าว และขอความร่วมมือกลุ่มที่จะแสดงออก ให้คำนึงถึงประเทศชาติ ความเห็นต่างก็อาจจะต้องเก็บไว้บ้าง

การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกันของประชาชนถ้าทุกอย่างผ่านไปด้วยดีก็เป็นหน้าตาของประเทศไทยอยากขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ช่วยกัน

เมื่อถามถึงการประชุมมีการหารือเรื่องการปราบปราบบ่อนการพนันหรือไม่ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่มี ตั้งแต่รับตำแหน่งมา 1 ตุลาคม ยืนยันว่าต้องไปตรวจสอบให้ดี ยืนยันว่าไม่มี ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยอาชญากรรมอาชญากรรม-การจราจรช่วงเอเปก

ข่าวแนะนำ

ขอขอบคุณจากแหล่งข่าว www.thaipost.net