สังคมศาสตร์ ๑๔ ตุลาฯ ที่เกิดขึ้นก่อน ๑๔ ตุลาฯ (ตอนที่ ๒๒)

สังคมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์   สังคมศาสตร์ ทํางานอะไร   สังคมศาสตร์ มศว   สังคมศาสตร์คือ   คณะสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร   คณะสังคมศาสตร์ pantip   สังคมศาสตร์ มีอะไรบ้าง   คณะสังคมศาสตร์ มก

 

 

สังคมศาสตร์ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๗๖ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาเค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม และได้มีการนำพระบรมราชวินิจฉัยตอบเค้าโครงเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาอ่านในที่ประชุม คณะสังคมศาสตร์ ในพระบรมราชวินิจฉัยตอบนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯทรงอ้างงานวิจัยของศาสตราจารย์ซิมเมอร์แมนที่ทำการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและฐานะของผู้คนในชนบทตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวแย้งกับคำบรรยายสภาพเศรษฐกิจและความยากจนแร้นแค้นที่หลวงประดิษฐ์ฯได้เขียนไว้ในเค้าโครงเศรษฐกิจว่า ร้อยละ ๙๐ ของราษฎรไทยเป็นผู้ที่ไม่มีที่ดินและมีทุนพอที่จะทำการเลี้ยงชีพเอง

 

สังคมศาสตร์

 

สังคมศาสตร์ ทํางานอะไร

ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวว่า มีเพียงร้อยละ ๓๖ ของราษฎรไทยเท่านั้นที่ไม่มีที่ดินและทุนที่จะทำการเลี้ยงชีพเอง โดยพระองค์ทรงใช้ข้อมูลจากงานวิจัยสภาพชีวิตของผู้คนในชนบทไทยของศาสตราจารย์ซิมเมอร์แมน สังคมศาสตร์ ทํางานอะไร ผู้เขียนได้พบว่า ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๗๖  ได้มีการประชุมกรรมานุการพิจารณาเค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ฯในวันที่ ๑๒ มีนาคม และในที่ประชุมนั้น ก็ได้มีการกล่าวถึงงานวิจัยของศาสตราจารย์ซิมเมอร์แมนไว้แล้วด้วย และหม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ

สังคมศาสตร์ มศว

หนึ่งในผู้ที่เข้าประชุม สังคมศาสตร์ มศว ผู้ซึ่งสอบชิงทุนไปเรียนและจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และได้เข้าเรียนเนติบัณฑิตอังกฤษ ได้แสดงความเห็นด้วยกับงานวิจัยของศาสตราจารย์ซิมเมอร์แมน หลวงประดิษฐ์ฯได้กล่าวแย้งว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่คนกรุงเทพฯ จึ่งรู้หัวอกของคนบ้านนอกเป็นอย่างดี โดยได้รับความลำบากยากจน เพื่อนในหัวเมืองยังยากจนอีกมาก นายซิมเมอร์แมนไม่เคยอยู่อย่างคนยากจนในเมืองไทย

 

สังคมศาสตร์

 

สังคมศาสตร์คือ

จากข้างต้น สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ สิ่งที่หลวงประดิษฐ์ฯตั้งข้อสังเกตเรื่องผักชีโรยหน้าที่อาจทำให้ศาสตราจารย์ซิมเมอร์แมนไม่เข้าถึงความจริงในเรื่องความรู้สึกลำบากยากจน  ดังนั้น สังคมศาสตร์คือ การโต้แย้งของหลวงประดิษฐ์ฯจึงเป็นเรื่องการรับรู้ถึงความรู้สึกในความลำบากยากจนของคนในต่างจังหวัด แต่ไม่ได้โต้แย้งเรื่องตัวเลขของราษฎรที่ไม่มีที่ดินและทุนที่จะทำการเลี้ยงชีพเอง ซึ่งเรื่องตัวเลขนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือสามารถทำผักชีโรยหน้าได้

คณะสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร

ผู้ที่ไม่เคยประสบแล้วจะรู้สึกอย่างไรได้ สำรวจที่ไหน เจ้าหน้าที่ก็เตรียมผัดหน้าไว้รับ แม้ข้าราชการในกรุงเทพฯออกไปก็ไม่เห็นของจริงแท้ และทั้งตนเองก็สบายไม่เคยทุกข์ร้อนเหมือนชาวนาที่ทนทุกข์อยู่ในเวลานี้” คณะสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร หากใครจะคิดว่า หลวงประดิษฐ์ฯอาจจะไม่ได้อ่านงานวิจัยของศาสตราจารย์ซิมเมอร์แมน ก็ซึ่งเป็นไปได้ แต่มีข้อเท็จจริงประการหนึ่งคือ งานวิจัยของศาสตราจารย์ซิมเมอร์แมนได้รับการแปลเป็นภาษาไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ โดย ซิม วีระไวทยะ และที่สำคัญคือ ซิม คณะสังคมศาสตร์ pantip วีระไวทยะเป็นหนึ่งในคนสนิทของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม

 

สังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ pantip

การถูกบังคับนั้นไม่ใช่ของสบาย เพราะฉะนั้น ในการนี้ สังคมศาสตร์ มีอะไรบ้าง ถ้าจะทำได้โดยมิต้องมีการบังคับแล้ว ก็คงจะเป็นการดีแน่  แต่สงสัยว่าจะทำไม่ได้โดยไม่ถูกบังคับ อย่างน้อยก็คงจะต้องทำหลัก เช่น ‘ใครที่ไม่ทำงานก็ไม่ต้องกิน’ ขึ้นใช้เป็นแน่ ผู้เขียน (หลวงประดิษฐ์ฯ) อาจจะไม่มีความประสงค์ที่จะบังคับราษฎรทำงานดั่งเช่นในรัสเซีย ผลที่สุดก็คงจะต้องจำเป็นทำ เพราะคงไม่มีทางอื่น ดั่งที่ปรากฏมาแล้วในประเทศรัสเซีย ซึ่งทำให้คนต้องบาดเจ็บล้มตาย เพราะลำบากและการถูกบังคับกดขี่นับตั้งล้านคน ผลก็น่าจะเป็นเช่นนั้นในประเทศรา เพราะฉะนั้น คณะสังคมศาสตร์ มก จึ่งต้องขอเตือนให้ตรวจดูให้มากๆในข้อนี้” สังคมศาสตร์

 

 

ขอบคุณเครดิต  thaipost.net

 

ข่าวแนะนำ