สังคมธุรกิจ เผยมุมมอง “ESG” แนวคิดความยั่งยืนที่ GC เลือกดำเนินธุรกิจ

สังคมธุรกิจ   ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง   ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร   แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม    ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย    ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ    ธุรกิจเพื่อสังคม คือ    ธุรกิจเพื่อสังคม มีบริษัทอะไรบ้าง    ธุรกิจเพื่อสังคม ประโยชน์

 

 

สังคมธุรกิจ จากความมุ่งมั่นสร้างสรรค์เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง พร้อมสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ควบคู่ไปกับการบูรณาการแนวทาง ESG ซึ่งย่อมาจาก Environment (สิ่งแวดล้อม), Social (สังคม), และ Governance (ธรรมาภิบาล)

สังคมธุรกิจ   ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง   ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร   แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม    ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย    ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ    ธุรกิจเพื่อสังคม คือ    ธุรกิจเพื่อสังคม มีบริษัทอะไรบ้าง    ธุรกิจเพื่อสังคม ประโยชน์

ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร

เทรนด์รักษ์โลกกำลังได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะบรรดานักลงทุนทั่วโลก เห็นได้ชัดจากช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 นั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พฤติกรรมคนไทยหันมาเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แน่นอนว่าบรรดาภาคธุรกิจเริ่มหันมาใช้แนวคิด ESG มากขึ้น ด้วยการปรับธุรกิจให้ชนะใจและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และโลก ไม่ใช่มุ่งแต่แสวงหากำไรเพียงอย่างเดียว สำหรับแนวทางESG ที่ GC ใช้เป็นกรอบธุรกิจ ได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งและส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร

แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม

โดยEnvironmental (สิ่งแวดล้อม) คือ การดำเนินธุรกิจโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร ควบคู่กับการลดการปล่อย คาร์บอน (Decarbonization) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050อาทิ โครงการ “ยิ่งปลูก ยิ่งดี” ปลูกต้นไม้บนพื้นที่กองขยะในพื้นที่อ่อนนุช ร่วมกับกรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ 55 ไร่ , โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาดฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่ 2,500 ไร่ บนเขาห้วยมะหาด จ.ระยอง ให้กลับมาสมบูรณ์

สังคมธุรกิจ 

ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย

เป็นแหล่งต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรต่างๆ เพื่อสร้างงานและรายได้ให้คนในชุมชน , YOUเทิร์น’แพลตฟอร์ม ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย บริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก ส่งต่อไปรีไซเคิลเป็นสินค้าน่าใช้ , โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand จัดการปัญหาขยะในทะเล รวมถึงพื้นที่ชายฝั่ง โดยแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพื่อลดปริมาณขยะในทะเล , โครงการปลูกป่าช่วยกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ณ พื้นที่สำนักงานระยองกว่า 25 ไร่ เป็นต้น

ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ

Social (สังคม) คือ การสร้างคุณค่าสู่สังคม ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมสนับสนุนสังคม และชุมชนให้มีความปลอดภัย มีการศึกษาที่ดี รวมถึงมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีอาทิ โครงการต้นแบบศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล ธุรกิจเพื่อสังคม คือ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า, โครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง , โครงการ ThinkCycle Bank , โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลตลอดแนวชายฝั่งระยอง, โครงการแยกขวดช่วยหมอ ภารกิจระดมขวดเพื่อแปรรูป ตัดเย็บชุดPPE ให้บุคลากรทางการแพทย์

สังคมธุรกิจ 

ธุรกิจเพื่อสังคม คือ

เพื่อใส่ป้องกันการติดเชื้อโควิด19  โครงการล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน ธุรกิจเพื่อสังคม มีบริษัทอะไรบ้าง โครงการผลิตชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ (PAPR)  โครงการตู้โควิเคลียร์ (CoviClear)  โครงการความร่วมมือ GC x ThaiBev เพื่อผลิตแอลกอฮอล์ GelCo  โครงการพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษ และฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ เป็นต้น นับเป็นบทพิสูจน์การดูแลสังคม โดยนำเอานวัตกรรม ความเชี่ยวชาญ และความร่วมมือระหว่าง GC และพันธมิตร เพื่อผู้คนในสังคมข้ามผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบาก ธุรกิจเพื่อสังคม ประโยชน์ และอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน เพราะ GC มองว่า “เราต้องอยู่ในสังคมร่วมกัน ธุรกิจจึงต้องดูแลสังคม” สังคมธุรกิจ

 

 

ขอบคุณเครดิต dailynews.co.th

 

ข่าวแนะนำ