ปัญหาเด็กเกิดน้อย และผลต่อสังคมผู้สูงวัย

ปัญหาเด็กเกิดน้อย สาเหตุที่คนไทยมีลูกน้อยลง อัตราการเกิดลดลง ผลกระทบ ประชากรเกิดน้อยลง ส่งผลอย่างไรกับเศรษฐกิจ การมีประชากร น้อย ก่อ ให้เกิด ผล เสีย คือ ประชากรไทยลดลง อัตราการเกิดน้อย ครอบครัวไทยในปัจจุบัน 2564 ลูกมากจะยากจน

 

ปัญหาเด็กเกิดน้อย มาดูอีกวิกฤตหนึ่งครับนั่นก็คือวิกฤตการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบเต็มขั้นตอนนี้เราพูดแบบนี้ได้แล้ว สาเหตุที่คนไทยมีลูกน้อยลง เพราะปีที่แล้วอัตราการเกิดของประเทศไทยมีคนเกิดไม่ถึง 6 แสนคนนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ยอดของคนเกิดน้อยกว่ายอดของคนตายนี่ก็สะท้อนครับ

 

ปัญหาเด็กเกิดน้อย

 

ลูกมากจะยากจน

ว่าสังคมกำลังเปลี่ยนไปโดยเฉพาะภาวะทางเศรษฐกิจที่ทำให้คนรุ่นใหม่หรือว่าคนในยุคสมัยนี้ต้องการที่จะมีลูกน้อยลงจนมีลูกน้อยลงเด็กเกิดใหม่น้อยลงแต่ว่า อัตราการเกิดลดลง ผลกระทบ จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นสังคมศูนย์วัยอย่างสมบูรณ์นะคะ

 

ปัญหาเด็กเกิดน้อย

 

ครอบครัวไทยในปัจจุบัน 2564

อัตราการมีลูกกับจำนวนผู้สูงวัยที่มันสวนทางกันส่งผลต่อโครงสร้างประชากรและนี่กำลังเป็นโจทย์ใหญ่ ประชากรเกิดน้อยลง ส่งผลอย่างไรกับเศรษฐกิจ ของสังคมไทยในเวลานี้แต่ต่างจากคุณภัทราชวนชมค่ะหากยังไม่พร้อมมีลูกตอนนี้การฝากขายเป็นอีกทางเลือกของผู้หญิงหนึ่งในเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ด้วยการนำเซลล์ขายที่สมบูรณ์ที่สุดไปแช่แข็งไว้และนำมาใช้ในภายหลัง

 

เพราะเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสการตั้งครรภ์ก็ลดลงการฝากขายได้รับความนิยมและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การมีประชากร น้อย ก่อ ให้เกิด ผล เสีย คือ แม้มีค่าใช้จ่ายหลักแสนบาทแต่การแพร่ระบาดของโควิด 19 เริ่มส่งผลให้ผู้เข้ามาใช้บริการฝากขายลดลงเป็นความจริงครับ

 

ปัญหาเด็กเกิดน้อย

 

อัตราการเกิดน้อย

ยังไงก็ตามคือเราไม่สามารถที่จะรักษาสภาพที่ที่อยู่คนเดียวไปได้ตลอดเวลา ประชากรไทยลดลง ก็ทำให้คนไข้เข้าสู่กระบวนการต่างๆเศรษฐกิจและสังคมคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้ยึดติดกับค่านิยมเดิมๆว่าจะต้องมีลูกเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูตอนแก่เอยหรือว่าสะท้อนให้เห็นว่าคนปัจจุบัน

 

ตระหนักถึงเศรษฐกิจสังคมสภาพอากาศโรคระบาดต่างๆอ่ะค่ะแล้วก็มีการวางแผนชีวิตที่ดีมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีจำนวนผู้สูงอายุมากของประชากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ อัตราการเกิดน้อย บอกว่าอัตราการเกิดต่ำจนติดลบจังหวัดปทุมธานี ปัญหาเด็กเกิดน้อย

 

 

ขอบคุณเครดิต Thai PBS

 

 

ข่าวสารเพิ่มเติม