อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ รัฐบาลร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านปราบแก๊งคอลเซนเตอร์

อาชญากรรมบนโลกออนไลน์     อาชญากรรมบนโลกออนไลน์มีกี่ประเภท    ประเภทอาชญากรรมบนโลกออนไลน์    วิชาอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ สค0200037    อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ กศน    วิธีป้องกันอาชญากรรมบนโลกออนไลน์    ใบงานอาชญากรรมบนโลกออนไลน์

 

 

อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ วันนี้ (3 ธันวาคม 2565) พล.ต.อ.ดร.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า ความสำเร็จอันเกิดจากความเอาจริงเอาจังของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้ดูแลนโยบายด้านความความมั่นคงของประเทศ สืบเนื่องจากความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการหลอกลวงของแก๊งคอลเซนเตอร์ และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อาชญากรรมบนโลกออนไลน์มีกี่ประเภท

 

อาชญากรรมบนโลกออนไลน์

 

อาชญากรรมบนโลกออนไลน์มีกี่ประเภท

ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก พลเอกประวิตรฯ จึงได้สั่งเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงประชาชนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ อาทิ แก๊งค์คอลเซนเตอร์ สแกมเมอร์ การหลอกให้รัก หลอกให้ลงทุน รวมไปถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่อประชาชน วิชาอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ สค0200037

 

อาชญากรรมบนโลกออนไลน์

 

ประเภทอาชญากรรมบนโลกออนไลน์

การเผยแพร่ข่าวปลอม การเผยแพร่ภาพวาดการ์ตูนล้อเลียนบุคคลสำคัญ หรือสถาบันหลักของชาติ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนสื่อสังคมออนไลน์ หนึ่งในผลงานทีโดดเด่นของพลเอกประวิตรฯ ได้แก่ การผลักดันศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมเพื่อเป็นศูนย์รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ประเภทอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ 

 

อาชญากรรมบนโลกออนไลน์

 

วิชาอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ สค0200037

ที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม อันอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนมีเครื่องมือในการจัดการแก้ไขและเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องต่อสาธารณะเพื่อรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อมูลเท็จที่เผยแพร่อยู่ในสังคม โดยตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 62 – 31 ต.ค. 65 จากการรับแจ้งเบาะแส และติดตามการสนทนาบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับข่าวปลอม มีข้อความข่าวที่ต้องคัดกรองทั้งหมด 942,821,174 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์การตรวจสอบทั้งหมด 39,346 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรองพบข้อความจำนวนเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ กศน

 

อาชญากรรมบนโลกออนไลน์

 

อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ กศน

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่พูดถึงย่อมมาพร้อมกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้เทคโนโลยี สมัยใหม่ และ ความรู้เกี่ยวกับภัยอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิธีป้องกันอาชญากรรมบนโลกออนไลน์

 

อาชญากรรมบนโลกออนไลน์

 

วิธีป้องกันอาชญากรรมบนโลกออนไลน์

ใบงานอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ ถือได้ว่า ผลการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพึงพอใจ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ขับเคลื่อนให้ก้าวหน้า นับว่าเป็นงานท้าทายของรัฐบาลที่จะต้องเร่งปรับระบบงาน สนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากภัยคุมคามทางไซเบอร์ อาชญากรรมบนโลกออนไลน์

 

ขอบคุณเครดิต    news.ch7.com

 

แนะนำ