กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานเปิดลงทะเบียน หางาน-ประกาศงาน ด้วยบัตรประชาชน

กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานต่างประเทศ  กระทรวงแรงงาน ดินแดง  กระทรวงแรงงาน กรุงเทพ  กระทรวงแรงงาน สมัครงาน  กรมแรงงานจัดหางาน  กระทรวงแรงงานต่างด้าว  กระทรวงแรงงาน ที่อยู่  กระทรวงแรงงาน ภาษาอังกฤษ

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานระบบ e-Service กรมการจัดหางาน อำนวยความสะดวกคนหางาน นายจ้าง และภาคีเครือข่าย ใช้งานง่ายขึ้นด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พร้อมให้บริการวันที่ 30 พ.ย. 2565 เป็นต้นไปวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติกระทรวงแรงงานต่างประเทศ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า กรมการจัดหางานได้พัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้บริการคนหางาน ผู้ว่างงาน ผู้พิการ และคนไทยทุกคนที่ประสงค์มีงานทำ รวมทั้งนายจ้างและสถานประกอบการที่ต้องการรับกระทรวงแรงงาน ดินแดง 

กระทรวงแรงงานต่างประเทศ

กระทรวงแรงงานต่างประเทศ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า กรมการจัดหางานได้พัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้บริการคนหางาน ผู้ว่างงาน ผู้พิการ และคนไทยทุกคนที่ประสงค์มีงานทำ รวมทั้งนายจ้างและสถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครคนเข้าทำงานกระทรวงแรงงาน กรุงเทพ  ให้สามารถเข้าถึงบริการของกรมการจัดหางานได้ง่ายขึ้น โดยการลงทะเบียนใช้บริการด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักกระทรวงแรงงาน สมัครงาน

กระทรวงแรงงาน ดินแดง

กระทรวงแรงงาน ดินแดง

“พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์ผลผลิตและบริการ สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล กรมแรงงานจัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชน รวมไปถึงปฏิรูปการทำงานและให้บริการภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” นายสุชาติกล่าว

กระทรวงแรงงาน กรุงเทพ 

กระทรวงแรงงาน กรุงเทพ 

พัฒนาการให้บริการระบบ e-Service ครั้งนี้จะเชื่อมโยงไปสู่ระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ระบบไทยมีงานทำ สำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการหาคน      ทำงาน ระบบการให้/ขอรับสิทธิผู้พิการ ม.35 ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ระบบจัดหางานไปต่างประเทศ เป็นต้นโดยกระทรวงแรงงานจะพัฒนาต่อไป ให้ทุกบริการ     ของกรมการจัดหางานมีระบบออนไลน์รองรับ และระบบต้องใช้งานง่าย ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และลดการเดินทางมาติดต่อราชการ ณ สำนักงาน ประชาชนสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลากระทรวงแรงงานต่างด้าว

กระทรวงแรงงาน สมัครงาน

กระทรวงแรงงาน สมัครงาน

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า คนหางาน ผู้ว่างงาน ผู้พิการ และคนไทยทุกคนที่ประสงค์มีงานทำ สามารถใช้บริการ e-Service ของกรมการจัดหางานได้ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th ซึ่งรวบรวมบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมไว้ในที่เดียวประชาชนทั่วไป นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้รับมอบอำนาจ สามารถลงทะเบียนใช้งานด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก รวมทั้งยืนยัน และพิสูจน์ตัวตน กระทรวงแรงงาน ที่อยู่ โดยใช้ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว โดยเลือกประเภทผู้ใช้งานได้ตั้งแต่เข้าสู่หน้าเว็บไซต์

กรมแรงงานจัดหางาน

กรมแรงงานจัดหางาน

โดยมีประเภทบุคคลทั่วไป นิติบุคคล หน่วยงานภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ระบบใหม่ยังเปลี่ยนจากการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วย OTP จากหมายเลขโทรศัพท์ เป็นการยืนยันด้วยข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนกระทรวงแรงงาน ภาษาอังกฤษและเปลี่ยนแปลงการเข้าระบบของนิติบุคคล ที่จากเดิมเข้าด้วย DBD ID ที่ออกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการใช้เลข 13 หลักของบัตรประจำตัวประชาชนแทน ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดให้ใช้งานตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694กระทรวงแรงงาน

 

เครติด prachachat.

 

ข่าวแนนำ